nahrávky

Božia blízkosť odháňa diabla

Andrej Kraljik |

Kto si - úspešný

Sergej Mereshan |

O skúškach, trpezlivosti a múdrosti v nich

Miroslav Horňák |

Panstvo Ježiša Krista

Andrej Kraljik |

Zostante vo Mne, je ovocie činnosti viery

Zoltán Kakaš |

Pozvanie duše k dobrorečeniu Hospodina

Pavle Cekov |

Dôvera v Kristovi

Samuel Cekov |

Nebezpečenstvo pyšnej modlitby

Pavle Cekov |

Cirkev

Miroslav Nagy |

Očistenie hriechov

Pavle Cekov |

Poznanie, múdrosť

Miroslav Nagy |

Modlitba Mojžišova

Darko Kraljik |