kontakt

Modlitebňa cirkevného zboru: Novozámocká 58 Hurbanovo-Bohatá
Email: hurbanovo@baptist.sk
Správca cirkevného zboru: Ing. Miroslav Horňák