vitajte

Vitajte na webovej stránke cirkevného zboru Bratskej Jednoty Baptistov v Hurbanove.

kto sme

Sme cirkevné spoločenstvo celkom obyčajných ľudí, ktorí žijú vo viere v Ježiša Krista a podľa zásad Svätého Písma - Biblie. Nájdete tu dynamickú mládež, rodiny s deťmi i starších ľudí. Ak hľadáte kresťanské cirkevné spoločenstvo, v ktorom by ste chceli prežiť rodinnú atmosféru, priateľstvo a prijatie, ak hľadáte odpovede na otázky viery a zmyslu života, naplnenie tých najvnútornejších potrieb srdca a duše, nádej a istotu v okolnostiach každodenného života, navštívte nás, radi vás privítame.
V našom cirkevnom spoločenstve sa snažíme naplniť Božie zámery, ktoré nám Boh vo svojom Slove, v slovách svätého Písma Biblie zjavil a ku ktorým nás povolal.

čo robíme

- Uctievanie - veríme, že celý náš život v celom spektre má byť na chválu a oslavu nášho Spasiteľa Ježiša Krista. Okrem toho sa stretávame na bohoslužbách, aby sme modlitbami, piesňami a chválospevmi oslávili nášho Spasiteľa Ježiša Krista.
- Spoločenstvo - veríme, že sme tu na to, aby sme vytvorili uzdravujúce a láskyplné spoločenstvo veriacich v Krista. Robíme preto mnohé aktivity, ktoré slúžia na budovanie a posilnenie tohoto spoločenstva.
- Učeníctvo - veríme, že v našej viere v Krista potrebujeme rásť, že sa potrebujeme učiť od neho ako jeho učeníci, že potrebujeme rozvíjať svoje obdarovania, schopnosti a zručnosti. Preto vyvíjame aktivity a programy na naplnenie tohoto zámeru.
- Služba - veríme, že sme povolaní slúžiť si navzájom, slúžiť ľuďom okolo nás v celom spektre ľudských potrieb.
- Evanjelizácia a misia - veríme, že Boh poslal na svet svojho Syna Ježiša Krista, aby každý, kto verí v neho nezahynul ale mal večný život. Preto chceme túto radostnú zvesť  zdieľať ľuďom okolo nás.

Za týmto účelom organizujeme: spoločné bohoslužby, biblické vyučovania, mládežnícke bohoslužby a programy pre mládež, programy pre deti, stretnutia žien, predmanželské a manželské poradenstvo a stretávanie manželských párov. Organizujeme konferencie a rôzne príležitostné stretnutia, tábory pre mládež, vianočné, silvestrovské, novoročné a iné príležitostné programy. Je našou túžbou, aby všetky tieto činnosti boli ku oslave nášho Pána Ježiša a na požehnanie ľuďom.